Waters Xevo TQ-S

W ramach Środowiskowego Laboratorium Spektrometrii Mas działa wydzielona Pracownia Oznaczania Leków i Metabolitów, zarejestrowana w prowadzonej przez KIDL ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych pod numerem 3089.

Dzięki dwóm spektrometrom mas Waters Xevo TQ-S i dwóm Waters Xevo TQ-MS laboratorium jest w stanie zaoferować klinikom monitorowanie terapii lekami o wąskim indeksie terapeutycznym za pomocą metody charakteryzującej się lepszą precyzją niż oznaczenia immunochemiczne i jednocześnie konkurencyjnej cenowo. Posiadanie zdublowanych systemów pozwala na zapewnienie wymaganej w diagnostyce laboratoryjnej ciągłości analiz.

Bogate wyposażenie dodatkowe laboratorium pozwala na opracowanie i wdrożenie metody analitycznej dla dowolnego leku, którego monitorowanie jest wymagane ze względu na dobro pacjenta.

Ochrona danych osobowych

Procedury wykonywane przez Pracownię Oznaczania Leków i Metabolitów