Pomiar masy cząsteczek biologicznych

Zlecenia pomiaru masy można składać za pomocą formularza elektronicznego.

UWAGA! Próbki bez formularza nie zostaną zmierzone.

Przed wysłaniem próbki zachęcamy do zapoznania się z sekcją FAQ.

Identyfikacja składu białkowego i lokalizacji modyfikacji potranslacyjnych

Zlecenia identyfikacji białek można składać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego.

Nie przyjmujemy próbek bez wypełnionego zlecenia.

Bardzo prosimy o wypełnienie wszystkich informacji zaznaczonych w formularzu. Proszę w szczególności zwrócić uwagę, czy badane białko(a) posiadają sekwencje zdeponowane w dostępnych bazach danych. Wypełniony formularz proszę wydrukować i załączyć do próbek.

UWAGA! Próbki bez formularza nie zostaną zmierzone.

Przed wysłaniem próbki zachęcamy do zapoznania się z sekcją FAQ.

Wymiana proton-deuter

Zlecenia należy składać na formularzu dla proteomiki. Prosimy o zaznaczenie w uwagach, że zlecenie dotyczy HDX.

Oznaczanie leków i substancji niskocząsteczkowych

Pobierz formularz zlecenia dla leków i substancji niskocząsteczkowych [PDF][DOCX]

Bardzo prosimy o wypełnienie wszystkich informacji zaznaczonych w formularzu. Wypełniony formularz proszę wydrukować i załączyć do próbek.

UWAGA! Próbki bez formularza nie zostaną zmierzone.

Adres do wysłania próbek:

Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas
IBB PAN
Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa