Listy intencyjne:

Współpracownicy z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

Lista krajowych współpracujących jednostek naukowych:

 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
 • Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Parazytologii Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony Roślin
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie WRiB, KFR
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego
 • Wojskowy Instytut Medyczny

Lista zagranicznych współpracujących jednostek naukowych:

 • Instituto Gulbenkian de Ciência
 • Centre CEA de Saclay
 • Charité Universitätsmedizin Berlin
 • University of Cambridge
 • Fatih University
 • Imperial College London
 • Institut Européen de Chimie et Biologie IECB
 • Instituto de Tecnologia Química e Biológica
 • JSC Biocentras
 • The University of Cardiff
 • University of Agriculture Faisalabad
 • University of Exeter
 • University of Helsinki
 • University of Oxford
 • University of Palermo
 • Vilnius University

Współpracujące przedsiębiorstwa:

 • Novartis Poland
 • Sandoz
 • OncoArendi Therapeutics
 • Alcresta
 • Laboratoria Medyczne Synevo
 • DUO-MED Marzena Dominiak (Wrocław)
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 • Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego (Warszawa)