Dwa spektrometry Orbitrap Exploris 480 Thermo pracujące z chromatografami Evosep One i modułem Ion Mobility FAIMS Pro Interface.
Najwyższej klasy systemy dedykowane do wymagających analiz globalnych i celowanych, w tym do długich serii próbek klinicznych.
Thermo Orbitrap Elite sprzężony z Thermo EASY-nLC 1000
Wysoka rozdzielczość, szybkość i czułość czynią ten instrument doskonałym wyborem do analizy próbek zawierających małą ilość białka (jak np. żele barwione srebrem) oraz do mapowania modyfikacji potranslacyjnych.
Thermo Q Exactive sprzężony z Waters nanoAcquity UPLC
Hybrydowy spektrometr mas z analizatorem masy typu kwadrupola i detektorem Orbitrap. Ze względu na wysoką rozdzielczość i szybkość jest używany głównie do jakościowego i ilościowego profilowania proteomicznego bardzo złożonych mieszanin.
SYNAPT HDMS Waters sprzężony z chromatografem cieczowym nanoAcquity UPLC Waters
Spektrometr hybrydowy Waters SYNAPT HDMS jest jedynym na rynku aparatem wyposażonym w moduł "Ion Mobility" pozwalający na separowanie izobarycznych fragmentów analizowanych substancji. Dodatkowo aparat pozwala na prowadzenie fragmentacji metodą ETD (Electron-transfer dissociation).
Q-TOF Premier sprzężony z chromatografem cieczowym nanoAcquity UPLC Waters
Starszej generacji spektrometr hybrydowy mimo wielu lat pracy w SLSM wciąż wykorzystywany w rutynowych analizach.
SYNAPT MS Waters sprzężony z chromatografem cieczowym nanoAcquity UPLC Waters lub chromatografem cieczowym Acquity UPLC Waters
Spektrometr hybrydowy najnowszej generacji pracujący zarówno z chromatografem nanoUPLC jak i standardowym UPLC. Wykorzystywany głównie w badaniach metabolomicznych i strukturalnych.
Xevo TQ-S Waters sprzężony z chromatografem cieczowym Acquity UPLC I-Class 2D Waters
Najnowszej generacji spektrometr typu potrójnego kwadrupola Waters Xevo TQ-S wyposażony w optykę jonową typu StepWave. Aparat dedykowany do oznaczeń ilościowych związków niskocząsteczkowych. Sprzężony z chromatografem cieczowym pozwalającym na pracę w trybie 2D lub wykorzystanie go jako dupleksera dwukrotnie zwiekszajacego przepustowość zestawu. Posiada możliwość pracy ze źródłami ESI, APCI i APPI.
Xevo TQ-S Waters sprzężony z chromatografem cieczowym Acquity UPLC Waters
Najnowszej generacji spektrometr typu potrójnego kwadrupola Waters Xevo TQ-S wyposażony w optykę jonową typu StepWave. Aparat dedykowany do oznaczeń ilościowych związków niskocząsteczkowych. Wyposażony w moduł rozszerzający pojemnośc autosamplera pozwalajacy na pracę bez przerw z bardzo długimi seriami próbek. Posiada możliwość pracy ze źródłami ESI, APCI i APPI.
Xevo TQ-MS Waters sprzężony z chromatografem cieczowym Acquity UPLC Waters lub chromatografem cieczowym nanoAcquity UPLC Waters
Spektrometr typu potrójnego kwadrupola Waters Xevo TQ-MS dedykowany do rutynowych oznaczeń ilościowych. Posiada możliwość pracy ze źródłami ESI, nanoESI oraz opcjonalnie APCI i APPI. SLSM Posiada dwa takie zestawy.