Laboratorium wyposażone jest w zestaw nowoczesnych spektrometrów mas umożliwiających wykonanie analiz na najwyższym poziomie zarówno w zakresie badań peptydów i białek, jak i niskocząsteczkowych związków organicznych.

W ramach badania peptydów i białek wykonujemy:

  • pomiary mas w technice ESI
  • identyfikację białek dostarczonych w postaci prążków z SDS PAGE 1D i 2D (barwionych Coomassie lub srebrem) lub w postaci mieszaniny białek w roztworze lub osadzie
  • identyfikację modyfikacji potranslacyjnych np.: fosforylacja, acetylacja, ubikwitynacja, metylacja, nitrozylacja i in.
  • analizę ilościową mieszanin białkowych: różnicową przy wykorzystaniu metody iTRAQ, SILAC i label-free oraz oznaczenia bezwzględne przy użyciu syntetycznych wzorców peptydowych

W ramach analizy innych substancji organicznych wykonujemy:

  • pomiary mas w technice ESI
  • ilościowe oznaczanie leków i ich metabolitów w płynach ustrojowych
  • oznaczenia substancji organicznych w matrycach biologicznych
  • analizy metabolomiczne

Zasady korzystania z usług Laboratorium