1. Prof. Małgorzata Łobocka „Zastosowanie endopeptydaz o wysokiej specyficzności.” (P.406377)
  2. Prof. Michał Dadlez "Multipleksowy panel cytokeratynowy, sposób wytwarzania multikompleksowego panelu cytokeratynowego i sposób klasyfikowania pacjentów z nowotworem płuc." (P.4l4159)
  3. Prof. Katarzyna Koziak "New therapy for Alzheimer's disease" (15001035.3)
  4. Prof. Wojciech Bal "Bioczujnik elektrochemiczny ze stabilną warstwą detekcyjną, sposób modyfikacji elektrod złotych w celu uzyskania bioczujnika, sposób unieruchomienia cząsteczek białek, sposób wykrywania specyficznych cząsteczek białek oraz zastosowanie bioczujnika do wykrywania specyficznych cząsteczek białek" (P.394798)
  5. Prof. Wojciech Bal 'Bioczujnik elektrochemiczny do wykrywania białek S100B" (P.407244)
  6. Prof. Wojciech Bal 'Bioczujnik elektrochemiczny do wykrywania białek S100B" (PCT/P12015/000022)