Eksperyment pilotażowy
 • jedno białko (3 sekwencjonowania i pomiar masy całego białka)
500 PLN
Wymiana proton-deuter
 • pojedynczy przebieg
200 PLN
 • analiza danych (cena za godzinę pracy analityka)
150 PLN
Orientacyjny koszt eksperymentu
 • jeden stan*
4700 PLN
 • dwa stany
9400 PLN
 • trzy stany
14100 PLN
*stan - zestaw pomiarów dla jednego białka różniących się wyłącznie punktami czasowymi inkubacji

Przeprowadzenie eksperymentu pilotażowego jest koniecznym wstępnym warunkiem wykonania całej analizy. Koszt orientacyjny obejmuje etap automatycznej analizy danych, ale nie obejmuje etapu manualnej analizy danych. Etap ten wyceniany jest osobno, w zależności od koniecznego czasu pracy analityka. W wyjątkowych przypadkach analiza manualna może być wykonana siłami zleceniodawcy na jego odpowiedzialność. Laboratorium zapewnia szkolenie w zakresie analizy danych. Analiza danych nie może być wykonana zdalnie.

Zalecana liczba przebiegów:

 • 5 czasów inkubacji/stan
 • 3 powtórzenia czasów inkubacji
 • 3 próby kontrolne in/białko
 • 3 próby kontrolne out/białko
 • min. 3 sekwencjonowania/białko
W związku z tym charakterystyka jednego stanu wiąże się z wykonaniem X przebiegów

Cena za eksperyment wyliczana jest wg wzoru: liczba czasów * liczba powtórzeń * liczba stanów * 200 PLN + eksperyment pilotażowy 500 PLN np. dla eksperymentu mierzącego wymianę jednego stanu: 5 czasów inkubacji * 3 powtórzenia * 200 PLN + 6 prób kontrolnych (3*in, 3*out) * 200 PLN + 500 PLN = 4700 PLN / 1 stan