Mass spectrometry in proteomics - new methods, best practices and challenges in data analysis

Mass Spectrometry Laboratory IBB PAS invites you to a free webinar about mass spectrometry in proteomics.  We will discuss techniques available at our laboratory with the new Evosep One/Exploris 480 systems, sample preparation protocols and data analysis in quantitative proteomic experiments. 

The webinar will be held online on May 20th, 2022 at 10 o'clock (GMT+2) in English.

We invite our collaborators and anyone interested in using mass spectrometry in their research projects.


Spektrometria mas w proteomice - nowe metody, najlepsze praktyki i wyzwania towarzyszące analizie danych

Pracownia Spektrometrii Mas IBB PAN zaprasza na bezpłatne webinarium dotyczące wykorzystania spektrometrii mas w proteomice. Omówimy nowe techniki dostępne w naszym laboratorium na systemach Evosep One/Exploris 480, protokoły przygotowania próbek i analizę danych w ilościowych eksperymentach proteomicznych.

Webinarium odbędzie się online 20 maja 2022 r. o godz. 10 (w języku angielskim).

Zapraszamy naszych współpracowników oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem spektrometrii mas w projektach badawczych.