Wykonujemy pomiary białek o masie równej max. 60 kDa.