Dostarczane do nas próbki nie powinny zawierać SDSu (dopuszczalne <0.5%), mocznika (dopuszczalne <1M), inhibitorów proteaz oraz detergentów (Triton, Tween, Nonidet, Igepal itp.). Próbka powinna być stabilna w roztworze o pH w przybliżeniu równym 8 - 8.5.