Od dnia 12.11 do końca listopada, ze względu na remont instalacji elektrycznej IBB PAN, dostęp do wyników przez naszą stronę internetową może być okresowo niemożliwy. Przepraszamy za utrudnienia.

click here

Thermo Orbitrap Elite sprzężony z Thermo EASY-nLC 1000
Wysoka rozdzielczość, szybkość i czułość czynią ten instrument doskonałym wyborem do analizy próbek zawierających małą ilość białka (jak np. żele barwione srebrem) oraz do mapowania modyfikacji potranslacyjnych.
Thermo Q Exactive sprzężony z Waters nanoAcquity UPLC
Hybrydowy spektrometr mas z analizatorem masy typu kwadrupola i detektorem Orbitrap. Ze względu na wysoką rozdzielczość i szybkość jest używany głównie do jakościowego i ilościowego profilowania proteomicznego bardzo złożonych mieszanin.
Orbitrap Velos Thermo sprzężony z chromatografem cieczowym nanoAcquity UPLC Waters
Jeden z najlepszych zestawów na rynku do analiz proteomicznych – w przypadku BSA wystarczy zaledwie 10 pgram (140 attomoli) aby uzyskać wiarygodną identyfikację i około 20% pokrycie sekwencji białka, a w przypadku mieszanin złożonych przy 3 godzinnym gradiencie UPLC można uzyskać przeszło 500 zidentyfikowanych białek. Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas posiada trzy takie systemy w tym jeden jest wyposażony w moduł pozwalający na przeprowadzanie fragmentacji ETD.
SYNAPT HDMS Waters sprzężony z chromatografem cieczowym nanoAcquity UPLC Waters
Spektrometr hybrydowy Waters SYNAPT HDMS jest jedynym na rynku aparatem wyposażonym w moduł "Ion Mobility" pozwalający na separowanie izobarycznych fragmentów analizowanych substancji. Dodatkowo aparat pozwala na prowadzenie fragmentacji metodą ETD (Electron-transfer dissociation).
MALDI-TOF/TOF ultrafleXtreme Bruker
Alternatywa do zestawów urządzeń z jonizacją typu elektrorozpylanie. Spektrometr oferuje bardzo szybki i nowoczesny laser i zaawansowany układ optyki jonowej, co przekłada się na wysoką czułość i dokładność pomiaru masy peptydów rzędu ppm’ów. Służy przede wszystkim do szybkiej identyfikacji białek z żeli oraz do pomiaru mas całych białek.
Q-TOF Premier sprzężony z chromatografem cieczowym nanoAcquity UPLC Waters
Starszej generacji spektrometr hybrydowy mimo wielu lat pracy w SLSM wciąż wykorzystywany w rutynowych analizach.
SYNAPT MS Waters sprzężony z chromatografem cieczowym nanoAcquity UPLC Waters lub chromatografem cieczowym Acquity UPLC Waters
Spektrometr hybrydowy najnowszej generacji pracujący zarówno z chromatografem nanoUPLC jak i standardowym UPLC. Wykorzystywany głównie w badaniach metabolomicznych i strukturalnych.
Xevo TQ-S Waters sprzężony z chromatografem cieczowym Acquity UPLC I-Class 2D Waters
Najnowszej generacji spektrometr typu potrójnego kwadrupola Waters Xevo TQ-S wyposażony w optykę jonową typu StepWave. Aparat dedykowany do oznaczeń ilościowych związków niskocząsteczkowych. Sprzężony z chromatografem cieczowym pozwalającym na pracę w trybie 2D lub wykorzystanie go jako dupleksera dwukrotnie zwiekszajacego przepustowość zestawu. Posiada możliwość pracy ze źródłami ESI, APCI i APPI.
Xevo TQ-S Waters sprzężony z chromatografem cieczowym Acquity UPLC Waters
Najnowszej generacji spektrometr typu potrójnego kwadrupola Waters Xevo TQ-S wyposażony w optykę jonową typu StepWave. Aparat dedykowany do oznaczeń ilościowych związków niskocząsteczkowych. Wyposażony w moduł rozszerzający pojemnośc autosamplera pozwalajacy na pracę bez przerw z bardzo długimi seriami próbek. Posiada możliwość pracy ze źródłami ESI, APCI i APPI.
Xevo TQ-MS Waters sprzężony z chromatografem cieczowym Acquity UPLC Waters lub chromatografem cieczowym nanoAcquity UPLC Waters
Spektrometr typu potrójnego kwadrupola Waters Xevo TQ-MS dedykowany do rutynowych oznaczeń ilościowych. Posiada możliwość pracy ze źródłami ESI, nanoESI oraz opcjonalnie APCI i APPI. SLSM Posiada dwa takie zestawy.