Od dnia 12.11 do końca listopada, ze względu na remont instalacji elektrycznej IBB PAN, dostęp do wyników przez naszą stronę internetową może być okresowo niemożliwy. Przepraszamy za utrudnienia.

click here

Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas działa w Zakładzie Biofizyki IBB PAN od roku 2001. Misją laboratorium jest wykorzystanie spektrometrii mas jako narzędzia analitycznego w naukach biomedycznych. Jest ona realizowana przez prowadzenie własnych projektów badawczych, uczestnictwo w projektach badawczych innych zespołów oraz działalność usługową finansowaną przez wnoszenie opłaty serwisowej przez użytkowników. Laboratorium prowadzi analizy w zakresie:

  • pomiarów mas cząsteczek biologicznych
  • identyfikacji składu białkowego próbek
  • identyfikacji i lokalizacji modyfikacji potranslacyjnych
  • ilościowej analizy różnicowej (zarówno bez znakowania jak i ze znakowaniem izotopowym).

Zakres tematyczny prowadzonych projektów proteomicznych jest bardzo szeroki, począwszy od analiz białek bakteryjnych czy drożdzowych kompleksów białkowych, a skończywszy na globalnych analizach proteomu płynów ustrojowych człowieka. Różnorodność ta odzwierciedla uniwersalny charakter eksperymentów proteomicznych, które mogą znaleźć zastosowanie w badaniach każdego praktycznie zjawiska biologicznego. Trudno byłoby wymienić proces biologiczny, w który białka nie są zaangażowane.

Pracownia dysponuje zestawem nowoczesnych spektrometrów mas i aparatów do chromatografii cieczowej, odpowiedniej klasy oprogramowaniem do analizy danych (komercyjnie dostępnym i własnym) oraz platformą informatyczną o wysokiej mocy obliczeniowej. O wiele ważniejszy jest jednak doświadczony i zgrany zespół.

Od grudnia 2010r. zakres działalności laboratorium został rozszerzony o analizy małych cząsteczek na potrzeby badań toksykologicznych, metabolomicznych oraz analizy ilościowe leków w płynach fizjologicznych.

Utworzono także Laboratorium Proteomiki Strukturalnej w ramach projektu NanoFun.