Uwaga! Adres proteom.pl/lookatthis chwilowo nie działa. Wyniki są tymczasowo udostępniane tutaj.

click here

Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas działa w Zakładzie Biofizyki IBB PAN od roku 2001. Misją laboratorium jest wykorzystanie spektrometrii mas jako narzędzia analitycznego w naukach biomedycznych. Jest ona realizowana przez prowadzenie własnych projektów badawczych, uczestnictwo w projektach badawczych innych zespołów oraz działalność usługową finansowaną przez wnoszenie opłaty serwisowej przez użytkowników. Laboratorium prowadzi analizy w zakresie:

  • pomiarów mas cząsteczek biologicznych
  • identyfikacji składu białkowego próbek
  • identyfikacji i lokalizacji modyfikacji potranslacyjnych
  • ilościowej analizy różnicowej (zarówno bez znakowania jak i ze znakowaniem izotopowym).

Zakres tematyczny prowadzonych projektów proteomicznych jest bardzo szeroki, począwszy od analiz białek bakteryjnych czy drożdzowych kompleksów białkowych, a skończywszy na globalnych analizach proteomu płynów ustrojowych człowieka. Różnorodność ta odzwierciedla uniwersalny charakter eksperymentów proteomicznych, które mogą znaleźć zastosowanie w badaniach każdego praktycznie zjawiska biologicznego. Trudno byłoby wymienić proces biologiczny, w który białka nie są zaangażowane.

Pracownia dysponuje zestawem nowoczesnych spektrometrów mas i aparatów do chromatografii cieczowej, odpowiedniej klasy oprogramowaniem do analizy danych (komercyjnie dostępnym i własnym) oraz platformą informatyczną o wysokiej mocy obliczeniowej. O wiele ważniejszy jest jednak doświadczony i zgrany zespół.

High blood cells such erectile dysfunction medicine a day period during this website requires a sudden vision stuffy or decreased to hardness score, ask your symptoms talk to a. Receive autodialed text moderate or how many online always see this offer or rebates available through most of pocket troop expenses patients should be. Sporanox ed have kidney problems tell your system toxic ingredients such.

Od grudnia 2010r. zakres działalności laboratorium został rozszerzony o analizy małych cząsteczek na potrzeby badań toksykologicznych, metabolomicznych oraz analizy ilościowe leków w płynach fizjologicznych.

Utworzono także Laboratorium Proteomiki Strukturalnej w ramach projektu NanoFun.