click here

Analizy proteomiczne

 • Pomiar mas cząsteczek bez rozdziału, bez fragmentacji:
90 PLN
 • Pomiar mas cząsteczek bez rozdziału z fragmentacją
120 PLN
 • Pomiar mas cząsteczek z rozdziałem LC i fragmentacją
180 PLN
 • Identyfikacja białek z separacją LC, wykonana na spektrometrze Orbitrap:
 
przebieg 1h 260 PLN
przebieg 3h 430 PLN
dodatkowy przebieg 1h (ta sama próbka) 120 PLN
dodatkowy przebieg 3h (ta sama próbka) 350 PLN
 • Wzbogacenie peptydów fosforylowanych na TiO2:
120 PLN
 • Pomiar stężenia:
36 PLN
 • FASP:
120 PLN
 • SP3:
100 PLN
 • Zagęszczanie/wytrącanie białek:
100 PLN
 • Proteomiczne analizy różnicowe i inne:
prosimy o kontakt

Wymiana proton-deuter

Eksperyment pilotażowy
 • jedno białko (3 sekwencjonowania i pomiar masy całego białka)
500 PLN
Wymiana proton-deuter
 • pojedynczy przebieg
150 PLN
 • analiza danych (cena za godzinę pracy analityka)
150 PLN

Więcej informacji na stronie cennik eksperymentów wymiany proton-deuter.

Analizy substancji niskocząsteczkowych

 • Pomiar mas cząsteczek bez fragmentacji:
100 PLN
 • Pomiar mas cząsteczek z widmami fragmentacyjnymi:
120 PLN
 • Analiza widm fragmentacyjnych:
180 PLN za godzinę pracy analityka
 • Oznaczenia ilościowe techniką LC/MS/MS:

prosimy o kontakt

cena zależy od warunków analizy oraz ilości próbek

 

Podane ceny są cenami netto.