click here

Pomiar masy cząsteczek biologicznych

Pobierz formularz pomiaru masy [PDF][DOC]

Bardzo prosimy o wypełnienie wszystkich informacji w formularzu. Proszę w szczególności zwrócić uwagę na podanie spodziewanej masy badanej cząsteczki, jak również jej stężenia. Wypełniony formularz proszę wydrukować i załączyć do próbek.

UWAGA! Próbki bez formularza nie zostaną zmierzone.

Przed wysłaniem próbki zachęcamy do zapoznania się z sekcją FAQ – Pomiar masy.

Identyfikacja składu białkowego i lokalizacji modyfikacji potranslacyjnych

Zlecenia identyfikacji białek można składać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego.

Nie przyjmujemy próbek bez wypełnionego zlecenia.

Bardzo prosimy o wypełnienie wszystkich informacji zaznaczonych w formularzu. Proszę w szczególności zwrócić uwagę, czy badane białko(a) posiadają sekwencje zdeponowane w dostępnych bazach danych. Wypełniony formularz proszę wydrukować i załączyć do próbek.

UWAGA! Próbki bez formularza nie zostaną zmierzone.

Przed wysłaniem próbki zachęcamy do zapoznania się z sekcją FAQ – Identyfikacja.

Oznaczanie leków i substancji niskocząsteczkowych

Pobierz formularz zlecenia dla leków i substancji niskocząsteczkowych [PDF][DOCX]

Bardzo prosimy o wypełnienie wszystkich informacji zaznaczonych w formularzu. Wypełniony formularz proszę wydrukować i załączyć do próbek.

UWAGA! Próbki bez formularza nie zostaną zmierzone.

Adres do wysłania próbek:

Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas
IBB PAN
Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa