click here

Próbki dostarczone do nas w roztworze nie powinny zawierać SDS (dopuszczalne <0.5%), mocznik (dopuszczalne <1M) oraz inhibitorów proteaz. Próbka powinna być stabilna w roztworze o pH w przybliżeniu równym 8 - 8.5.