Od 1 września 2018 ulega zmianie wysokość opłat serwisowych.  Prosimy o zapoznanie się z nowym wykazem opłat.

click here

Do trawienia z precypitatu lub roztworu potrzebujemy minimum 10ng białka (jeśli jest to roztwór to podana ilość w 20µl).