Od 1 września 2018 ulega zmianie wysokość opłat serwisowych.  Prosimy o zapoznanie się z nowym wykazem opłat.

click here