Due to extensive renovation of IBB PAS's power system, we expect difficulties in providing access to online MS results service from 12.11 until the end of November. We are sorry for the inconvenience.

click here

Letters of intent:

Collaborators from Institute of Biochemistry and Biophysics PAS:

Collaborating domestic scientific institutions:

 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
 • Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Parazytologii Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony Roślin
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie WRiB, KFR
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego
 • Wojskowy Instytut Medyczny

Collaborating foreign scientific institutions:

 • Instituto Gulbenkian de Ciência
 • Centre CEA de Saclay
 • Charité Universitätsmedizin Berlin
 • University of Cambridge
 • Fatih University
 • Imperial College London
 • Institut Européen de Chimie et Biologie IECB
 • Instituto de Tecnologia Química e Biológica
 • JSC Biocentras
 • The University of Cardiff
 • University of Agriculture Faisalabad
 • University of Exeter
 • University of Helsinki
 • University of Oxford
 • University of Palermo
 • Vilnius University

Collaborating companies:

 • Novartis Poland
 • Sandoz
 • OncoArendi Therapeutics
 • Alcresta
 • Laboratoria Medyczne Synevo
 • DUO-MED Marzena Dominiak (Wrocław)
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 • Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego (Warszawa)