Od dnia 12.11 do końca listopada, ze względu na remont instalacji elektrycznej IBB PAN, dostęp do wyników przez naszą stronę internetową może być okresowo niemożliwy. Przepraszamy za utrudnienia.

click here

Laboratorium wyposażone jest w zestaw nowoczesnych spektrometrów mas umożliwiających wykonanie analiz na najwyższym poziomie zarówno w zakresie badań peptydów i białek, jak i niskocząsteczkowych związków organicznych.

W ramach badania peptydów i białek wykonujemy:

  • pomiary mas w technice ESI
  • identyfikację białek dostarczonych w postaci prążków z SDS PAGE 1D i 2D (barwionych Coomassie lub srebrem) lub w postaci mieszaniny białek w roztworze lub osadzie
  • identyfikację modyfikacji potranslacyjnych np.: fosforylacja, acetylacja, ubikwitynacja, metylacja, nitrozylacja i in.
  • analizę ilościową mieszanin białkowych: różnicową przy wykorzystaniu metody iTRAQ, SILAC i label-free oraz oznaczenia bezwzględne przy użyciu syntetycznych wzorców peptydowych

W ramach analizy innych substancji organicznych wykonujemy:

  • pomiary mas w technice ESI
  • ilościowe oznaczanie leków i ich metabolitów w płynach ustrojowych
  • oznaczenia substancji organicznych w matrycach biologicznych
  • analizy metabolomiczne