Od 1 września 2018 ulega zmianie wysokość opłat serwisowych.  Prosimy o zapoznanie się z nowym wykazem opłat.

click here

W Laboratorium powstało oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie analizy ilościowej względnych zmian ekspresji białek bez stosowania znakowania izotopami stabilnymi (label-free quantitation) lub przy użyciu znakowania metodą iTRAQ (Isobaric Tag for Relative and Absolute Quantitation). Oprogramowanie jest udostępnione na stronie proteom.ibb.waw.pl.