Od dnia 12.11 do końca listopada, ze względu na remont instalacji elektrycznej IBB PAN, dostęp do wyników przez naszą stronę internetową może być okresowo niemożliwy. Przepraszamy za utrudnienia.

click here

Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas wykonuje pomiary mas cząsteczkowych peptydów, białek oligonukleotydów i innych związków. Warunkiem wykonania analizy jest wypełnienie formularza zamówienia (http://mslab-ibb.pl/pl/formularze), podanie szczegółowych informacji na temat poszukiwanego związku znacznie ułatwi nam pracę.

Wykonujemy pomiary mas w zakresie 100 Da - 60 kDa.

Standardowy pomiar masy wykonujemy na spektrometrze QTOF Premier firmy Waters. Jeśli wymagana jest wysoka dokładność (ok. 1ppm), na życzenie wykonujemy pomiar z użyciem spektrometru LTQ Orbitrap Velos (dotyczy tylko cząstek organicznych w zakresie mas 100 - 1000 Da).

Dokładne oczyszczenie próbki znacznie poprawia jakość pomiaru. Białka i inne związki przeznaczone do pomiaru z jonizacją typu elektrorozpylania (ESI) muszą być zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej. Obecność takich związków jak Tris, NaCl, KCl, mocznik, fosforany, polimery, znacznie utrudnia lub uniemożliwia pomiar. Najlepsze rezultaty dają analizy białek/peptydów oczyszczonych przez HPLC (zebrany pik w postaci zliofilizowanej).

W przypadku białek nierozpuszczalnych w warunkach niskiej siły jonowej stosujemy sole lotne, jak węglan amonu lub octan amonu. Możemy również wykonać pomiar masy z zastosowaniem LC-MS (separację na złożu RP-18 w układzie faz acetonitryl/woda sprzężoną z analizą mas). Wtedy czas analizy ulega przedłużeniu o dodatkowe 2 dni robocze.

Czas oczekiwania na wynik to 1-2 dni robocze od daty otrzymania próbki.

W sprawach wyżej nieomówionych prosimy o kontakt.